AKTIVITETER

M/s Kung Carl Gustaf är enda fartyget som går till Skokloster. Hemmahamn vid Tullhuset på Hamnplan i Uppsala. Vi har även aktiviteter när vi ligger i hamn, såsom konferenser och möten, fester och bröllop, pub och livekaraoke. Samtliga priser samt våra villkor hittar Ni under respektive evenemang.

DAGSTURER TILL SKOKLOSTER

Mer info inom kort!

UPPLEVELSER PÅ VÅRA TURER

”Att segla uppå Fyrisån i undervattensbåt” skrev kompositören Ulf Peder Olrog i en av sina roliga och omtyckta visor. Dock fördrar vi att hålla oss på vattenytan för att inte missa den natursköna miljö som finns kring Fyrisån, Ekoln, Skokloster och Sigtuna.

De flesta boende i Uppsala har en relation till Fyrisån. Ån är en vacker vattenpärla som förgyller vår stad. Fyrisån är 80 km lång och mynnar ut i Ekoln som är en vik tillhörande Mälaren.

EN RESA I TIDEN

En gång i tiden hette den Salaån men döptes om på 1600-talet av Olof Rudbeck. I dagens Fyriså har fisk-vandringsvägar anlagts bl.a. vid Islandsfallet. Det möjliggör för fiskar att kunna vandra upp i Fyrisån. Dessa fisktrappor som det också kallas, är viktiga för bland annat den hotade fiskarten asp som är Upplands landskapsfisk.

OM FYRISÅN

Fyrisån har i sin hela längd drygt närmare 30 broar. Från hamnplatsen vid Islandsbron och Pumphuset ut till Ekoln finns intressant brohistoria att nämna. Den äldsta av boarna som funnits på ån hette Vindbron. Sedan år 1635 fanns den angiven på kartor.

År 1796 skedde en svår olycka på Vindbron. Den brast och sammanlagt 19 personer drunknade samt boskap. Idag finns inte gamla Vindbron, endast en minnessten är kvar. En annan intressant bro är Gamla Flottsundsbron som upprättades år 1651. Den byggdes till Erik XIV kröning i Uppsala.
Gamla Flottssundsbron var tillfällig och år 1832 byggdes en ny. För att passera bron fick man lägga en broavgift. Det kostade hela 25 öre för en täckt vagn och två hästar. För en person 1 öre.

Hamnspången är en bro som förbinder Stadsträdgården med Kungsängen. Bron invigdes 26 oktober 2012.
Den är konstruerad som en holländsk motviktsbro som öppnas med hjälp av en vikt högt uppe i brokonstruktionen och den beräknas bli använd av över 4 000 cyklister per dygn

KVÄLLSTURER PÅ EKOLN

KONFERENSER

Ombord på m/s Kung Carl Gustaf kan Ni mötas i lugn och inspirerande miljö. Här befinner Ni  Er på vattnet samt att fartyget ligger centralt. Från centralstationen i Uppsala är det fem minuters promenad till oss. Vi har projektor med storbildsduk, en ljudanläggning som hörs över hela fartyget. I salongen sitter Ni ca 80 personer, totalt får vi ta ombord 144 st. Ni kan abonnera en, två timmar eller hela dagen. Välj själva om vi åker iväg eller ligger still vid kaj. Kombinera mötet eller konferensen med god mat från eller endast med fika. Vi gör ett upplägg helt efter Era önskemål!

TURER FRÅN SKOKLOSTER

Mer info inom kort!